Evaluatie beleving HNW

Meten of en hoe HNW bijdraagt aan jouw doelstellingen.

Evaluatieonderzoek beleving HNW

Vormgeving, lay-out, inrichting en uitrusting van de fysieke werkomgeving hebben grote invloed op de mate waarin mensen in staat zijn om efficiënt, effectief en met plezier te werken. Daarnaast drukt de werkomgeving iets uit over wie de organisatie is en waar men voor staat.

Met behulp van het Werkomgevingsdiagnose-instrument (WODI) van het Center for People and Buildings (CfPB) worden alle relevante werkomgevingaspecten onderzocht.

Het instrument zetten coaches en trainers in om te meten of en hoe Het Nieuwe Werken bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie. In dit kader is het instrument zowel voor het verrichten van een nulmeting als voor het meten van de effecten van veranderingen bruikbaar. Daarmee zijn de resultaten van de invoering van HNW beter zichtbaar en is de evaluatie minder afhankelijk van het enthousiasme van enkele voortrekkers.

Aspecten die aan bod komen in het Werkomgevingsdiagnose-instrument (WODI):

 • Het werk en het werkproces
 • De manier van werken
 • Het gebouw: architectuur en uitstraling, indeling van het gehele gebouw, de hoeveelheid, functionaliteit en diversiteit van de ruimten en de bereikbaarheid van het gebouw
 • De (functionaliteit van de) directe werkomgeving: inbreng van ideeën m.b.t. de werkomgeving, de ligging van de ruimten t.o.v. elkaar, de openheid en transparantie van de werkomgeving en de sfeer en uitstraling van het interieur
 • Ergonomische aspecten: de functionaliteit en het comfort van de werkplek
 • Psychologische en sociale aspecten: privacy, concentratiemogelijkheden, communicatie en sociale interactie
 • Technische aspecten: binnenklimaat, verlichting en akoestiek
 • Faciliteiten en diensten: archief, ICT, dienstverlening en beheer van de faciliteiten en de mogelijkheden om buiten het eigen kantoor te werken
 • Productiviteit: van het individu, het team en van de organisatie
 • Implementatieproces (indien van toepassing)
 • De overall waardering
 • Het belang dat respondenten hechten aan de werkomgevingaspecten

Grafisch worden de resultaten in een overzichtelijk schema gepresenteerd.

Back to top