Selecteren van nieuwe medewerkers

Deze training geeft selecteurs – P&O’ers of managers – handvaten om in een steeds krappere arbeidsmarkt de beste mensen voor hun organisaties te selecteren.

Bijzonder aan deze cursus is, dat de voorbeeldcompetenties die ze operationaliseren naar te stellen vragen, gekoppeld zijn aan Het Nieuwe Werken (HNW). De principes waarmee ze dat doen zijn generaliseerbaar naar andere situaties. Voorbeelden van competenties die ze uitwerken zijn: omgaan met vrijheden, doelgericht werken, afrekenen op resultaten, omgaan met veel informatie en verantwoordelijkheid kunnen dragen en voor managers sturen op visie en kunnen loslaten.

Het maken van verkeerde selectiekeuzes brengt, afgezien van wederzijdse teleurstellingen, torenhoge kosten met zich mee. Eén verkeerde keuze kost gauw €50.000,- euro. Grondig selecteren levert dus veel geld op en spaart bovendien veel menselijke teleurstelling.

Resultaten

Deelnemers hebben na afloop een goed zicht op realistische selectiecriteria en de wijze waarop ze daar vragen over stellen in een interview. Ze weten hoe ze de voorspellende waarde van hun uitspraken na afloop van het interview kunnen verhogen.

Back to top